Låt oss träffas för att tillsammans gå igenom era önskemål och krav.
Beroende på dessa kan en eventuell förstudie genomföras i syfte att
skapa förståelse för problemställningar i projektet och beräknad tidsåtgång.

Kontakta oss gärna om du är nyfiken och vill veta mer om vad vi kan göra för er.

Lilja Elektronik AB
Tel: +46 70 516 81 40
Mob: +46 70 516 81 40
Adress: Trädgårdsvägen 4, 182 47 Enebyberg.

e-post: