Elektronik - inbyggda system
Den tekniska utvecklingen gör att elektronik och datorer integreras i allt
fler produkter som kylskåp, mikrovågsugnar, tv-apparater och GPS navigatorer.
Vi pratar inbyggda system d v s microelektronik och datorsystem inbyggda i
produkter. I princip är ett inbyggt system en dold intelligens som finns i produkten
och gör den mer funktionell, trovärdig och lättanvänd för användaren.

Idag är elektronik mycket tillförlitlig och den elektronik/microelektronik
som vi har tagit fram för våra kunder har på både kort och lång sikt
mycket låg felfrekvens.

Vi är utrustade med ett eget labb där vi utvecklar och konstruerar
elektronik med avancerade mätinstrument och verktyg. I labbet kan vi även
montera små serier samt utföra vissa mekaniska arbeten.


Programmering
Lilja Elektronik har ett stort antal "byggblock" som kan återanvändas
i både elektronik och programkonstruktioner. Vi konstruerar i första hand
med hjälp av digitala lösningar.

Service
Vår elektronik håller hög kvalitet. Likväl kräver all teknik underhåll och
service under sin livstid. Lilja Elektroniks kunder kan alltid räkna med att få
effektiv och snabb service. Vi erbjuder också våra kunder produktservice på
anläggningar i Sverige och andra länder.