Lilja Elektronik använder avancerade mätinstrument och verktyg
för alla faser av utvecklingsarbetet.

Mjukvaror
Schema- och design program. Kretskort och mönsterkort tas fram
med hjälp av CAD från CADint.

Programmeringsverktyg för inbyggda system. Vi använder ett
UML program, ViusalState, från IAR Systems.

För kompilering av program skrivna i C används kompilatorer från t ex
Tasking, IAR, Metrowerks (CodeWarrior IDE).

Utvecklingsverktyg för olika Freescale processorer
(t ex 68K, HC12, HC11, HC08). Vi använder emulerings- och
debuggverktyg från Lauterbach och även enklare verktyg
från Softec.

Mätinstrument
För avancerade mätningar under utvecklingsarbetet använder vi
Oscilloskop och logikanalysator från Tektronix.

Labb
Montering av kretskort gör vi normalt endast i samband med
prototyparbeten, och då kan vi hantera såväl hål- som ytmonterade
kretskort/komponenter. Till vår hjälp har vi olika lödstationer från Weller.